Instituttet Undervisere Undersøgelser Behandling Kurser Bogudgivelser Kontakt
Du er her: Undersøgelser
 
 
Videooptagelser og stemme- og taleanalyser af båndoptagelser anvendes til objektiv vurdering af stemmen/talen før og efter behandlingen:

Hver klient/patient får som et minimum ved undervisningens begyndelse lavet en båndoptagelse af stemmen og i de fleste tilfælde også en videopotagelse af, hvordan han/hun læser op.

Optagelsesproceduren gentages efter 10 lektioner eller ca. 3 måneder, og hvis patienten ikke er færdig med undervisningen, igen efter 6 måneder.

Videooptagelserne anvendes især til påvisning af uhensigtsmæssige talevaner og hos stammere til optælling af pauser, spasmer og gentagelser. Hos stammere ses normalt en klar reduktion af stammesymptomerne ved anden optagelse. Optagelserne anvendes også til optræning af den optimale talekommunikation med øjenkontakt og betoninger (retorikundervisning).
 
Båndoptagelserne anvendes til en akustisk analyse af stemme og tale: Stemmeanalysen omfatter 12 variable, som for den gode stemmes vedkommende alle vil ligge indenfor normalområdet (bl. a. undersøges stabiliteten af tonehøjde og styrke, klang, graden af støj på stemmen, om stemmen “knækker over” og om den “knirker”).
 
Taleanalysen fortæller noget om taletempoet, talestyrke og akcentuering, tonehøjden og intonation og fordelingen af energien i talespektret.


I specielle tilfælde foretages også en måling af den luftmængde, der anvendes til talen, eller en måling af hvordan stemmelæberne svinger (glottografi).

Klienten/patienten får udleveret en kommenteret kopi af analyserne hvor stemme og tale sammenlignes før og efter den logopædiske behandling.
 
Dansk Stemmeinstitut