Instituttet Undervisere Undersøgelser Behandling Kurser Bogudgivelser Kontakt
Du er her: Kurser
 
 
Dansk Stemmeinstitut afholder jævnligt videreuddannelseskurser i den logopædiske metodik der kaldes Accentmetoden. Kurserne afholdes på dansk, tysk eller engelsk.

Kurserne former sig hovedsageligt som ugekurser afholdt over 5 dage med ialt 30 lektioner fordelt ligeligt på teori og praksis. Der er to undervisere på kurserne, der i flere af disciplinerne er opdelt i to hold.

Der afholdes dels begynderkurser og dels videregående kurser:

Begynderkurserne indeholder en teoretisk og praktisk gennemgang og træning i Accentmetodens grundlæggende principper samt stemme- og taleøvelser.
 
De videregående kurser beskæftiger sig mere med didaktikken og øvelser tilpasset forskellige diagnoser. For hver gang, der er afholdt to begynderkurser, afholdes der et videregående kursus.
 
Målet med kurserne: Efter et begynderkursus har logopæden tilegnet sig det teoretiske og praktiske stof så godt, at det er muligt at anvende Accentmetoden i den kliniske praksis. Efter det videregående kursus har logopæden dels en større sikkerhed i udførelsen af stemmeøvelserne, og dels en større viden om hvilke øvelser, der er mest hensigsmæssige at anvende til forskellige diagnoser.


Der er på nuværende tidspunkt (vinter 2005) afholdt 365 kurser rundt i Danmark, Europa, Asien og Amerika.
 
Dansk Stemmeinstitut