Instituttet Undervisere Undersøgelser Behandling Kurser Bogudgivelser Kontakt
Du er her: Bogudgivelser
 
 
Der er udgivet en del artikler og bøger om stemmedannelsesmetodikken Accentmetoden, hovedsageligt af Kirsten Thyme-Frøkjær og Børge Frøkjær-Jensen.

Accentmetoden blev oprindelig udviklet af prof. Svend Smith midt i det 20 årh. udfra den moderne pædagogiks helhedssyn på fejlfunktioner og hans viden om sproget og stemmens akustik og fysiologi. Kirsten Thyme-Frøkjær arbejdede sammen med Svend Smith i 20 år og systematiserede den pædagogiske side af metodikken, og Børge Frøkjær-Jensen har bidraget til den videnskabelig forklaring af metodikkens funktion.

Accentmetoden er en dynamisk, videnskabelig rationel og effektiv stemme- og talemetodik, der koordinerer vejrtrækning, stemmefunktion, gestikulation, artikulation og sprog. Accentmetoden er en helhedsmetodik, der er systematisk opbygget med sprogets rytme som grundlag.

Målet med Accentmetoden er at styrke det enkelte menneskes kommunikationsevne, og dette sker hovedsagelig ved at træne den medfødte og fysiologisk naturlige funktion for stemmegivning, - en funktion der ofte er ødelagt hos stammere og andre mennesker, der lider af en organisk eller funktionel stemmelidelse.

Følgende bøger og artikler er udgivet om Accentmetoden:

  Thyme-Frøkjær K & Frøkjær-Jensen B

Accentmetoden - Moderne logopædi i teori og praksis (2003)

Special-pædagogisk forlag, Herning.

Tryk her for at læse indholdsfortegnelsen
Åbner et nyt vindue, Word-dokument
 
Thyme-Frøkjær K & Frøkjær-Jensen B, 2001, The Accent Method - a Rational Voice Therapy in Theory and Practice, Winslow Edition/Speechmark Publishing Ltd., Oxon, England.
 
Thyme-Frøkjær K & Frøkjær-Jensen B, 2003, ‘Die Akzentmethode - in Theorie und Praxis’, Schulz-Kirchner Verlag, Idstein, Tyskland.
 
Thyme-Frøkjær K & Frøkjær-Jensen B, 2004, ‘De Accentmethode - Een stemtherapie in theorie en praktijk’, Harcourt Assessment, Holland.
 
Øvrige udgivelser, sorteret kronologisk
 
Frøkjær-Jensen B, 1983, ‘Can Electroglottography be used in the Clinical Practice?’, Proceedings fra den XIX internationale kongres for Logopædi og Foniatri, Edinburgh, Scotland, U.K., 1983.
 
Frøkjær-Jensen B & Prytz S, 1976, ‘Registration of Voice Quality’, Technical Review, Brüel & Kjær, 3, pp 3-17, Danmark.
 
Frøkjær-Jensen B & Thyme K, 1989, ‘Changes in respiratory and phonatory efficiency during an intensive voice training course’, Proceedings fra den XXI internationale kongres for Logopædi og Foniatri, Prag, Czechoslovakia.
 
Smith S, 1954, ‘Om det rationelle i stemmeøvelser’, Tale og Stemme, Talepædagogisk Forening, 14/1954, Danmark.
 
Smith S, 1961, ‘On artificial voice production’, Proceedings fra den IV internationale kongres for Fonetik, Helsinki, Finland.
 
Smith S, 1964, ‘Vertikale Komponenten bei der Funktion der Stimmlippen’, Folia Phoniatrica, Vol. 16.
 
Smith S, 1966, ‘Movements and sound generation of a model’, Folia Phoniatrica.
 
Smith S, 1983, Handreichungen zur praktischen Arbeit mit der Akzentmethode, 2. edition, Bakkedal 13, 2900 København.
 
Smith S, 1983, ‘Om Udtryksbevægelser og om Tempo’, genoptrykt i Milepæle, Audiologopædisk Forening, Danmark. Oprindelig trykt i Tale og Stemme, Talepædagogisk Forening, Denmark, 12/1949.
 
Smith S & Thyme K, 1976, ‘Statistic Research on Changes in Speech due to Pedagogic Treatment (The Accent method)’, Folia Phoniatrica, Vol. 28.
 
Smith S & Thyme K, 1978, Accentmetoden, Special-pædagogisk Forlag, Herning.
 
Smith S & Thyme K, 1980, Die Akzentmethode, Special-pædagogisk Forlag, Herning.
 
Smith S & Thyme K, 1996, Il Metodo dell’Accento - e i suoi presupposti teorici, (presentazione di Oskar Schindler), Omega Edizioni, Torino, Italien.
 
Thyme K, 1977, ‘The application of electroglottography for Fo measurements’, Proceedings fra den XVII. internationale Kongres for Logopædi og Foniatri, København.
 
Thyme K, 1980, ‘Traits of the Accent Method’, Proceedings fra den XVIII. internationale Kongres for Logopædi og Foniatri, Washington DC, USA.
 
Thyme K, 1987, ‘Die Akzentmethode’, Gundermann H (ed): Aktuelle Probleme der Stimmtherapie, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Tyskland.
 
Thyme-Frøkjær K, 1998, ‘Stimm- und Sprechtherapie nach der Akzentmethode’, Böhme G (udgiver): Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluchstörungen, Kapitel 10. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Tyskland.
 
Thyme-Frøkjær K, 1998, ‘Results after 1, 2 and 5 years stutter treatment after the Accent Method´, Proceedings fra den XXIV. internationale Kongres for Logopædi og Foniatri, Amsterdam, Holland. Nijmegen University Press.
 
Thyme-Frøkjær K, 2001, “Stimm- und Sprechtherapie nach der Akzentmethode”, kapitel 10 i Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen, Böhme G (udgiver), Urban & Fischer, München, Tyskland.
 
Thyme K. & Frøkjær-Jensen B, 1982, ‘Acoustic Changes caused by Speech Training Compared with Changes in Electroglottographic Registrations’, Lecture given at the 10th Congress of the Union of the European Phoniatricians, Prag, Czechoslovakia, 1982.
 
Thyme K & Frøkjær-Jensen B, 1983, ‘Results of one Week's Intensive Voice Training’, Proceedings fra den XIX. internationale Kongres for Logopædi og Foniatri, Edinburgh, Scotland, U.K., 1983.
 
Thyme-Frøkjær K & Frøkjær-Jensen B, 1987, ‘Analyses of voice changes during a 10 month period of voice of training at the education of logopedics in Copenhagen’, International Voice Symposium, Edinburgh, Scotland, U.K.
 
Thyme-Frøkjær K & Frøkjær-Jensen B, 1993, ‘Stottererbehandlung nach der Akzentmethodeund eine Untersuchung der Ergebnisse nach 3 Monate und ein Jahr nach der Behandlung’, Tagungsbericht der Zentralverband für Logopädie, München, Tyskland.
 
Thyme-Frøkjær K & Frøkjær-Jensen B, 1998, ‘Transfer from voice exercises to spontaneous speech in the Accent Method’, Proceedings fra den XXIV. internationale Kongres for Logopædi og Foniatri, Amsterdam, Holland. Nijmegen University Press.
 
Dansk Stemmeinstitut