Instituttet Undervisere Undersøgelser Behandling Kurser Bogudgivelser Kontakt
Du er her: Behandling
 
 
Dansk Stemmeinstitut tilbyder at hjælpe de mennesker, der har behov for at lære at tale bedre.

Det gælder både dem, der har egentlige problemer med stemmen, og dem, hvis job er særligt belastende for stemmen, og som kræver en klar, tydelig og letforståelig tale (f.eks. skuespillere, politikere, præster, pædagoger, jurister, sælgere, telefonpassere m. fl.)


Klienterne/patienterne på Dansk Stemmeinstitut kommer med de mest forskelligartede stemme-,
tale- og sproglidelser, f. eks:

Stemmelidelser: Stemmelidelserne kan enten være organiske eller funktionelle. De organiske kan være forårsaget af lammelser (pareser) eller virus. Et funktionelt misbrug af stemmen kan føre til stemmetræthed, klumpfornemmelser i halsen, rømmetrang og hæshed (fonasteni). Ved yderligere misbrug kan der opstå bl. a. stemmebåndsknuder (noduli), vædskeansamlinger (ødemer) eller totalt stemmesvigt (afoni). Mange børn og voksne har hæse stemmer, der ved vedvarende brug fører til ovennævnte lidelser.
 
Talelidelser (artikulationsbesvær): En ukorrekt artikulation kan bevirke, at talen bliver utydelig og dermed uforståelig (udlændinge). Læsp (ukorrekt udtale af ‘s’) og snøvl (utilstrækkeligt lukke til næsen) hører med til denne gruppe.
 
Sproglidelser (afasi): Reduceret eller manglende sprog, f. eks. efter en blodprop eller hjerneblødning. Jo hurtigere patienten får kvalificeret sprog- og talebehandling jo bedre fremgang. Dette gælder både unge og gamle.
 
Stammen (balbutio): På Dansk Stemmeinstitut mener vi, at patienten har tilegnet sig en forkert koordination mellem vejrtrækning, stemmefunktion og artikulation, hvilket giver sig udslag i nogle spændingstilstande, som blokerer stammeren såvel fysisk som psykisk, og herved ødelægges den normale talefunktion. Behandlingen går derfor ud på at koordinere vejrtrækning, stemme, artikulation, kropsbevægelse og sprog. Målet er en optimal optræning af stammerens kommunikationsevne, hvorved der opnås en større selvtillid og en øget talelyst.
 
Forsinket sproglig udvikling og talefejl: Endelig har vi en del børn, der er auditivt svage og med en nedsat hukommelsesspændvidde. Dette bevirker ofte en forsinket sproglig udvikling og en fejlagtig artikulation, som skal rettes inden børnene begynder i skolen.
 
Dansk Stemmeinstitut